Zdravotní péče pro cizince v EU

Zřejmě ne všichni jsou si vědomi toho, že v rámci celé Evropské unie mají nárok na nezbytnou zdravotní péči. Poskytování zdravotní péče v rámci EU je upraveno nařízeními Rady EHS – tato mají přednost před zákony jednotlivých států EU. Díky tomuto nařízení mají čeští občané nárok na nezbytnou lékařskou péči ve státech EU ale kromě toho také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Nárok se vztahuje pouze na takovou lékařskou péči, která by nepočkala až do návratu pacienta do ČR. Péče je poskytována za stejných podmínek jako u místních občanů – tzn. i se stejnou spoluúčasti. V některých zemích je tato spoluúčast mnohem větší, než na jakou jsme zvyklí u nás. Takže spoléhat se na veřejné zdravotní pojíštění nemusí být vždy ta nejlevnější varianta. Klasické zdravotní pojištění totiž nezahrnuje žádnou asistenční službu a ani náklady na repatriaci. Repatriace je termín pro převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, nebo v případě úmrtí převoz tělesných ostatků.

Z této pozice je tedy lepší pro větší klid sobě i peněžence uzavřít si komerční pojištění. Toto většinou zahrnuje kvalitní nonostop asistenční služby a také kryje náklady na repatriaci.

Výjimku by snad mohlo tvořit cestování bez komerčního pojištění do Chorvatska – země, která je námi často navštěvována v rámci letních rekreací. Sice zde musí český turista platit stejnou spoluúčast jako místní občané, ale výhoda v Chorvatsku je ta, že se zde neplatí spoluúčast za děti do 18 let věku, za první pomoc a přepravu rychlou záchrannou službou. Hradit si také nebudete rychlou stomatologickou péči, některé léky a také nezbytnou péči v nemocnici (vyjímku tvoří náklady na lůžko a stravu – zde se spoluúčast pohybuje od 25% do 30%). Jediné co je třeba udělat je vyžádat si na pobočce své zdravotní pojišťovny formulář CZ/HR 111. Abyste se vyhnuli případům, kdy by i přesto mohl ošetřující lékař požadovat úhradu v hotovosti, obraťte se hned po příjezdu do Chorvatska na nejbližší pobočku Chorvatského ústavu zdravotního pojištění – Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje.