Cestovní úrazové pojištění

Toto pojištění řadíme k volitelným připojištěním k základnímu cestovnímu pojištění. Jelikož k úrazu může dojít kdykoliv a stát se může komukoliv, zvláště pro zahraniční cesty je vhodné si sjednat toto připojištění. U tohoto připojištění je pojistnou událostí úraz pojištěného.

Finanční odškodnění se vyplácí v případě smrti úrazem, také v případě trvalých následků úrazu a dále jako denní odškodné po dobu nezbytné doby léčení úrazu. U trvalých následků úrazu se zjišťuje, jak velký je rozsah trvalých následků úrazu a podle toho se vyplácí procentní část z pojistné částky. V případě smrti úrazem pojištěného je pojistná částka vyplacena osobě uvedené ve smlouvě a pokud není uvedena, tak je pojistná částka vyplacena osobám dle zákona o pojistné smlouvě. Na denní odškodné vzniká nárok, pokud léčení úrazu přesáhne 7 až 14 dní (záleží na konkrétních smluvních podmínkách) – pak je odškodné placeno za každý den lečení a to již od prvního dne.

V případě, že se v zahraničí chcete věnovat nějakému sportu, pozorně si přečtěte, jaké úrazy při sportu je vaše pojišťovna ochotna pojistit. Pojišťovna určitě nebude plnit v případě adrenalinových či extrémních sportů. Patří mezi ně ty, které nespadají do rekreačního provozování běžných sportů (např. snowrafting, skialpinismus, skoky na lyžích apod.). Vyloučit pojišťovna může i klasické, rekreační sporty – některé pojišťovny v rámci základního tarifu nekryjí např. sjezdové lyžování nebo snowboarding. V případech, kdy k úrazu dojde pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, může pojišťovna pojistné plnění omezit, nebo úplně vyloučit.

Pokud máte uzavřené úrazové pojištění, není třeba si ho sjednávat v rámci cestovního pojištění. Úrazové pojištění je platné celosvětově, takže pojišťovna uhradí následky úrazu bez ohledu na to, ve které zemi k úrazu došlo.