Cestovní připojištění

Základní cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh – tzn. úhrada nákladů na nezbytné ošetření z důvodu nemoci či úrazu v zahraničí, úhrada nákladů na léky, na převoz do nemocnice či případný převoz nemocného (nebo těla) zpět do České republiky. Součástí základního cestovního pojištění jsou i asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce.

Pro ještě větší klid a komfort je vhodné si uzavřít pojišťovnami nabízená připojištění. Standardně jsou nabízená tato připojištění: úrazové připojištění, připojištění cestovních zavazadel, připojištění odpovědnosti za škodu a připojištění storna zájezdu. Pojišťovny tato připojištění nabízejí ve formě různých balíčků nebo hotových produktů, ale nejčastěji si klienti sami navolí, o která připojištění mají zájem. Klient má možnost si zvolit buďto všechna připojištění, nebo pouze to, o které má zájem.

Úrazové připojištění

Toto připojištění ze vztahuje na případy trvalých následků úrazu a také úmrtí následkem úrazu. Základní cestovní pojištěni klientovi uhradí ošetření, léčbu, převoz zpátky do České republiky, ale toto připojištění mu pomůže kompenzovat důsledky úrazu.

Připojištění cestovních zavazadel

Pojišťovna uhradí klientovi škodu vzniklou ztrátou nebo odcizením zavazadla. Často je třeba počítat se spoluúčastí a vyplacená částka se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

Připojištění odpovědnosti za škodu

Toto připojištění zahrnuje úhradu škody, kterou klient v zahraničí způsobí třetí osobě – a to jak škodu hmotnou, tak i na zdraví. Podmínkou je, že škoda byla způsobená neúmyslně.

Připojištění storna zájezdu

Pokud klient ze závažných důvodů (onemocnění, úraz) nebude moci odjet na zaplacený zájezd, pojišťovna mu úhradí velkou část storna zájezdu (může to být 80-90% storna - záleží na konkrétní pojišťovně).