Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je základním kámenem komerčního cestovního pojištění. I to nejzákladnější cestovní pojištění vždy obsahuje pojištění léčebných výloh.Výhodou oproti Evropskému zdravotnímu průkazu je to, že klient neplatí žádnou spoluúčast, která v některých státech může činit až desítky tisíc korun. Toto pojištění se vztahuje na úhradu nákladů klienta v souvislosti s úrazem či akutní nemoci. Plnění bude poskytnuto do výše limitu uvedeného ve smlouvě. Limity pro pojištění léčebných výloh se sjednávají ve výši 1,5 mil Kč nebo 2,5 mil.Kč.

V rámci tohoto pojištění vám bude poskytnuto nezbytné lékařské ošetření a také ošetření zubů v důsledku úrazu nebo v důsledku akutní nemoci. Proplacen budete mít také pobyt v nemocnici (nezbytná hospitalizace) a také veškeré léky, které vám lékař předepíše v souvislosti s lékařským ošetřením. Pojištění zahrnuje také náklady na transport do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu klienta v zahraničí. Pokud klient nebude moci ze zdravotních důvodů použit původně plánovaný prostředek pro návrat do České republiky, bude mu umožněna repatriace do ČR (tj. převoz pojištěného). V případě úmrtí pojištěného pojišťovna hradí převoz těla do ČR. Ve státech, kde z legislativních důvodů není možný převoz ostatků pojištěného, pojišťovna uhradí pohřeb nebo kremaci ve státě, kde pojištěný zemřel.

Je důležité se také seznámit s tím, co pojišťovna nehradí. Jsou to např. případy, kdy cesta do zahraničí byla podniknutá za účelem léčby, dále jsou to ošetření a léčba, které nebyly nezbytně nutné, náklady na kosmetické zákroky, očkování, protézy. Pojišťovna většinou odmitne uhradit náklady na ošetření v případech, kdy k úrazu došlo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Vyloučit pojišťovna může také úraz při sportovních činnostech – pokud nejsou zvlášť připojištěny.