Asistenční služby pojišťoven

Pokud si sjednáte komerční cestovní pojištění, tak v případě jakékoliv pojistné události můžete využít asistenčních služeb své pojišťovny. Pojišťovny buďto spolupracují s jednou z renomovaných světových asistenčních společností (Axa assistance, Elvia atd.) anebo mají svou vlastní asistenční službu. Asistenční služby jsou k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Asistenční centrály pojišťoven jsou většinou umístěny na území ČR a po celém světě má společnost poskytující asistenční služby síť poboček. Asistenční společnost zajišťuje tyto služby – doporučí vhodné zdravotní středisko pro ošetření, popřípadě zařídí návštěvu lékaře u pojištěného, zajistí převoz pojištěného do zdravotního zařízení, udržuje kontakt s pojištěným a s osobami na pojištěném závislými. Pokud je to nutné, zajistí asistenční společnost převoz pojištěného ze zahraničí do nemocnice v ČR. V případě úmrtí pojištěného zajistí asistenční společnost převoz tělesných ostatků do ČR na náklady pojišťovny.

Tyto asistenční služby můžeme očekávat v základní limitní třídě (levnější). Pokud si sjednáme vyšší pojistné limity a za pojištění si trochu připlatíme, budeme mít nárok na nadstandardní asistenční služby. K těmto službám patří například: právní pomoc, návštěva pojištěného blízkým příbuzným v nemocnici, v případě pracovní cesty jsou pokryty náklady spojené s vysláním náhradního pracovníka.

Poskytnutí asitenční služby je spojeno výhradně s komerčním cestovním pojištěním. Pokud se v zahraničí rozhodnete spoléhat na neplacený systém zdravotní péče, kterého jsme součástí po vstupu do EU (české zdravotní pojišťovny jsou povinny proplatit péči poskytnutou českému pojištěnci ve státech EU a EHP), tak s asistenční službou nepočítejte. Už jen kvůli tomuto je velmi vhodné a určitě jistější sjednat si komerční cestovní pojištění.