Cestovní pojištění

Pro každého, kdo chce vycestovat ať už do států Evropské unie nebo do jiných částí světa, by otázka cestovního pojištění měla být velmi aktuální. Ani v rámci Evropské unie nelze spoléhat na Evropský zdravotní průkaz a z toho vyplývající základní lékařskou péči pro pojištěnce (platí pro občany některého ze státu EU). Takové pojištění v sobě nezahrnuje asistenční služby ani nepokrývá náklady na repartiaci, navíc je třeba vždy počítat se spoluúčastí, která se může vyšplhat do velmi vysokých čísel.

Bezpečným, komfortním a nejlevnějším řešením je tedy uzavřít si kvalitní cestovní pojištění. To v sobě zahrnuje několik druhů pojištění a připojištění, ze kterých si můžete vybrat. Většina pojišťoven má připravené produktové balíčky, které zahrnují různá pojištění. Jednotlivé druhy pojištění mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. Horní limit plnění je maximální částka, kterou pojišťovna v případě pojistné události vyplatí. Není třeba se divit, že pojistné částky u pojištění léčebných výloh jsou v miliónech korun – např. 15 denní hospitalizace po mozkové příhodě přijde v USA na 1,5 miliónu český korun. U pojištění úrazů se budeme pohybovat v statisícových limitech a na pojištění zavazadel postačí několik desítek tisíc korun. Pojistnou částku volíme podle toho, kam jedeme (ČR, Evropa nebo jiné části světa), jaký je náš zdravotní čas a také podle toho, co budeme v zahraničí dělat – zda to jsou rizikové činnosti. Hodně nás bude zajímat také pojistné, neboli částka, kterou zaplatíme na osobu a den. Výše pojistného závisí na délce trvání pojištění a také na tom, kam pojedeme – zda to bude Evropa, nebo ostatní části světa. Na výši pojistného má také vliv, zda účelem naší cesty do zahraničí je turistika nebo se tam jedeme věnovat sportovní činnosti.

Velkou výhodou u komerčních cestovních pojištění je asistenční služba a plná úhrada nákladů na repatriaci klienta.