Pojistné

Pojistným rozumíme částku placenou klientem pojišťovně za poskytnutí pojistné ochrany. Pojistné se většinou vyčíslí na osobu a na den – vynásobením této částky počtem dní a počtem osob získáme konečnou celkovou částku pojistného. Pojistné klient platí při podpisu pojistné smlouvy. Na výši pojistného má vliv hned několik zásadních kritérii. V první řadě bude pojišťovnu zajímat, kam chcete vycestovat. Konkrétně má na výši pojistného vliv, zda se budete při zahraniční cestě pohybovat po Evropě nebo vycestujete do některé z mimoevropských zemí světa. Velmi často bývají zvlášt vyčleněny Spojené státy americké, protože lékařské ošetření v USA patří k těm nejdražším.

Dalším kritériem, které má vliv na výši pojistného je účel cesty – zda je to cesta turistická nebo pracovní. Pokud byste vycestovali do zahraničí s “turistickým pojištěním” a byla by to pracovní cesta, pojišťovna může odmítnout vyplatit pojistné plnění v případě pojistné údalosti.

Pojišťovny často rozlišuji výši pojistného podle věku pojištěného – pro děti jsou připraveny nižší sazby pojistného.

Výše pojistného se odvíjí také od toho, jak vysoké si zvolíte pojistné limity. Pojišťovny většinou nabízejí několik variant – do nízkých až po poměrně vysoké – v řádech několika miliónů korun. Doporučuje se připlatit si za vyšší limity, protože ty nižší by v některých případech nemusely být dostatečné pro pokrytí nákladů např. na lečení.

Pro představu konkrétních částek pojistného můžeme uvést několik příkladů. Připojištění zavazadel nám částku celkového pojistného navýši o pouhých několik korun na osobu a den. Pro zajímavost roční pojistné na dlouhodobé cesty u varianty s nejvyššími limity a celosvětovou platností pojištění může činit až 25 tisíc korun. Klasické cestovní pojištění zahrnující léčebné výlohy, připojištění pro případ úrazu, připojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti za škody a připojištění storna zájezdu vás vyjde na 20 až 50 korun na osobu a den v závislosti na tom, kam jedete a jaké si zvolíte pojistné limity.