Cestovní pojištění

Komerční cestovní pojištění nám v případě vzniku pojistné události pomůže pokrýt náklady s ní spojené. Ať už jsou to náklady na poskytnutí první pomoci, ošetření ve zdravotním zařízení nebo nutná hospitalizace v nemocnici v zahraničí. Pokryty jsou také náklady na léky, či převoz pojištěného do české nemocnice. V případě úmrtí pacienta pojišťovna uhradí náklady na převoz tělesných ostatků do ČR. Součástí komerčního pojištění je také zajištění asistenčních služeb, které mohou být standardní nebo nadstandardní – v závislosti na sjednaných pojistných limitech.

Ke komerčnímu cestovnímu pojištění si můžeme sjednat libovolnou kombinací různých připojištění. Mezi ty nejčastěji nabízené patří úrazové připojištění, připojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti za škodu a připojištění storna zájezdu.

Pojistné se odvíjí od toho, jakou zemi se chystáme navštívit, zda se jedná o turistickou nebo pracovní cestu a také podle toho jaké limity pojistného si zvolíme. Pojistné limity jsou nastaveny tak, aby pokrývaly většinu pojistných rizik, které se mohou v zahraničí stát. Doporučuje se však připlatit si za limity vyšší, protože ty nižší ne vždy musí pokrýt celé náklady spojené s případným ošetřením, hospitalizací nebo operací v zahraničí.

Cestovní pojištění je možno si sjednat přímo v kamenných pobočkách jednotlivých pojišťoven, ale také u cestovních kanceláří nebo makléřských společností. Většina pojišťoven a makléřských společností nabízejí možnost sjednat si cestovní pojištění online a také pomocí online platby uhradit pojistné. Výhodou je jednak rychlost uzavření pojištění (několik minut), možnost uzavřít pojištění v klidu domova a také možnost ho uzavřít kdykoliv (online služby jsou dostupné 24 hodin denně).

Po vstupu do EU máme právo na úhradu (zpětně od své zdravotní pojišťovny) nutného lékařského ošetření v rámci EU a EHP. Avšak absence asistenčních služeb a nutnost platit v zahraničí spoluúčast jako místní pojištěnci by měla každého vést k uzavření komerčního cestovního pojištění.